Όροι συναλλαγών

Όροι συναλλαγών

Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωση των πελατών της Argo Exchange A.E. (εφεξής η "Εταιρεία") για τους ισχύοντες όρους και διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές συναλλάγματος που πραγματοποιούν οι πελάτες με την Εταιρεία.

Συναλλαγές αγοράς συναλλάγματος από πελάτες

 • 1)Για αξία συναλλαγών έως 1,000 €, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας του πελάτη στον υπάλληλο που πραγματοποιεί τη συναλλαγή.
 • 2) Για αξία συναλλαγών έως 1,000 €, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου των ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο των ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς στις τράπεζες Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση σε τράπεζα διαφορετική των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία θα επιβαρύνεται εξ' ολοκλήρου με τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες προκειμένου τα χρήματα να πιστωθούν στο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη
 • 3) Για αξία συναλλαγών από 1,000 € έως 14,999 €, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας
 • 4) Για αξία συναλλαγών από 1,000 € έως 14,999 €, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου των ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας, καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο των ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς στις τράπεζες Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση σε τράπεζα διαφορετική των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία θα επιβαρύνεται εξ' ολοκλήρου με τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες προκειμένου τα χρήματα να πιστωθούν στο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη
 • 5) Για αθροιστική αξία συναλλαγών από 15,000 € και άνω εντός ενός έτους, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας καθώς και η προσκόμιση από τον πελάτη του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού του σημειώματος ή άλλων δικαιολογητικών προέλευσης εισοδήματος
 • 6) Για αθροιστική αξία συναλλαγών από 15,000 € και άνω εντός ενός έτους, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου των ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας, η προσκόμιση από τον πελάτη του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού του σημειώματος ή άλλων δικαιολογητικών προέλευσης εισοδήματος, καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο των ευρώ. Η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς στις τράπεζες Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Attica Bank. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση σε τράπεζα διαφορετική των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία θα επιβαρύνεται εξ' ολοκλήρου με τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς, ενώ ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες προκειμένου τα χρήματα να πιστωθούν στο τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη
 • 7) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την διατραπεζική μεταφορά της ποσότητας συναλλάγματος που κατέχει σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο για τα νομίσματα του Αμερικάνικου Δολαρίου (USD) και Αγγλικής Λίρας (GBP). Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης ενημερώνεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 4 εργάσιμων ημερών λόγω valeur που εφαρμόζουν οι τράπεζες για νομίσματα που ανήκουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μέχρι να πιστωθεί το ποσό του συναλλάγματος στο λογαριασμό της Εταιρείας. Επιπλέον καθυστέρηση των 4 ημερών μπορεί να προκύψει αν ο πελάτης εμβάσει την ποσότητα συναλλάγματος από τράπεζα διαφορετική της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία διατηρεί η Εταιρεία τους λογαριασμούς της σε USD και GBP. Η συναλλαγή μετατροπής συναλλάγματος σε Ευρώ θα πραγματοποιηθεί με την ισχύουσα ισοτιμία της ημέρας κατά την οποία πιστώθηκε η ποσότητα συναλλάγματος στο λογαριασμό της Εταιρείας και όχι βάση της ισοτιμίας που ίσχυε την ημέρα πραγματοποίησης της διατραπεζικής μεταφοράς εκ μέρους του πελάτη. Τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη

Συναλλαγές πώλησης συναλλάγματος σε πελάτες

 • 1) Για αξία συναλλαγών έως 1,000 €, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας του πελάτη στον υπάλληλο που πραγματοποιεί τη συναλλαγή
 • 2)Για αξία συναλλαγών έως 1,000 €, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου του συναλλάγματος σε τραπεζικό του λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο του συναλλάγματος. Στην περίπτωση πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη, που ο τελευταίος επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου σε ξένο νόμισμα σε τραπεζικό του λογαριασμό, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τα νομίσματα του Αμερικάνικου Δολαρίου (USD) και Αγγλικής Λίρας (GBP). Σε οποιαδήποτε από τις 2 περιπτώσεις των προαναφερόμενων νομισμάτων ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 4 εργάσιμων ημερών λόγω valeur που εφαρμόζουν οι τράπεζες για νομίσματα που ανήκουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφόσον ο λογαριασμός του πελάτη είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση των 4 εργάσιμων ημερών αν ο λογαριασμός του πελάτη είναι σε διαφορετική τράπεζα. Τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη
 • 3) Για αξία συναλλαγών από 1,000 € έως 14,999 €, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας
 • 4) Για αξία συναλλαγών από 1,000 € έως 14,999 €, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου του συναλλάγματος σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας, καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο του συναλλάγματος. Στην περίπτωση πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη, που ο τελευταίος επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου σε ξένο νόμισμα σε τραπεζικό του λογαριασμό, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τα νομίσματα του Αμερικάνικου Δολαρίου (USD) και Αγγλικής Λίρας (GBP). Σε οποιαδήποτε από τις 2 περιπτώσεις των προαναφερόμενων νομισμάτων ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 4 εργάσιμων ημερών λόγω valeur που εφαρμόζουν οι τράπεζες για νομίσματα που ανήκουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφόσον ο λογαριασμός του πελάτη είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση των 4 εργάσιμων ημερών αν ο λογαριασμός του πελάτη είναι σε διαφορετική τράπεζα. Τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη
 • 5) Για αθροιστική αξία συναλλαγών από 15,000 € και άνω εντός ενός έτους, κατά την οποία ο πελάτης θα παραλάβει το αντίτιμο της συναλλαγής σε μετρητά από το κατάστημα, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας καθώς και η προσκόμιση από τον πελάτη του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού του σημειώματος ή άλλων δικαιολογητικών προέλευσης εισοδήματος
 • 6) Για αθροιστική αξία συναλλαγών από 15,000 € και άνω εντός ενός έτους, και στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου του συναλλάγματος σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η καταγραφή των στοιχείων του πελάτη στο σύστημα συναλλαγών της Εταιρείας, η προσκόμιση από τον πελάτη του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού του σημειώματος ή άλλων δικαιολογητικών προέλευσης εισοδήματος, καθώς και να εμφανίζεται ο πελάτης ως κύριος δικαιούχος στον λογαριασμό στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο του συναλλάγματος.Στην περίπτωση πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη, που ο τελευταίος επιθυμεί την κατάθεση του αντιτίμου σε ξένο νόμισμα σε τραπεζικό του λογαριασμό, αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τα νομίσματα του Αμερικάνικου Δολαρίου (USD) και Αγγλικής Λίρας (GBP). Σε οποιαδήποτε από τις 2 περιπτώσεις των προαναφερόμενων νομισμάτων ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει ότι θα υπάρξει καθυστέρηση 4 εργάσιμων ημερών λόγω valeur που εφαρμόζουν οι τράπεζες για νομίσματα που ανήκουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφόσον ο λογαριασμός του πελάτη είναι στην Τράπεζα Πειραιώς. Ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση των 4 εργάσιμων ημερών αν ο λογαριασμός του πελάτη είναι σε διαφορετική τράπεζα. Τα έξοδα της τραπεζικής μεταφοράς επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον πελάτη

Ακυρώσεις συναλλαγών

Ακύρωση συναλλαγής (ισχύει τόσο για αγορά όσο και για πώληση συναλλάγματος από/σε πελάτες) δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο την ίδια ημέρα που πραγματοποιήθηκε. Προκειμένου να ακυρωθεί μια συναλλαγή πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα οι ακόλουθες συνθήκες:

 • α) Μια συναλλαγή δύναται να ακυρωθεί μόνο από το υποκατάστημα της Εταιρείας από το οποίο πραγματοποιήθηκε και όχι από οποιοδήποτε υποκατάστημα που ανήκει στο δίκτυο της Εταιρείας
 • β) Μια συναλλαγή δύναται να ακυρωθεί μόνο εξολοκλήρου και όχι μερικώς. Συνεπώς ο πελάτης οφείλει να προσκομίσει το σύνολο των ευρώ που του δόθηκαν στην περίπτωση αγοράς από αυτόν συναλλάγματος ή το σύνολο του συναλλάγματος που του δόθηκε στην περίπτωση πώλησης σε αυτόν συναλλάγματος
 • γ) Στην περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής που αφορά πώληση συναλλάγματος σε πελάτη, δεν γίνονται δεκτά χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος τα οποία είναι φθαρμένα ή σχισμένα
 • δ) Μια συναλλαγή δύναται να ακυρωθεί μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες του εκάστοτε υποκαταστήματος, όπως αυτές είναι αναρτημένες στο site της Εταιρείας www.argo-exchange.gr, στην κατηγορία "Καταστήματα"
 • ε) Ο πελάτης που επιθυμεί ακύρωση μιας συναλλαγής οφείλει να προσκομίσει το παραστατικό της αντίστοιχης συναλλαγής. Στην περίπτωση απώλειας του παραστατικού η συναλλαγή δεν δύναται να ακυρωθεί
 • στ) Κατά την ακύρωση μιας συναλλαγής ο πελάτης θα λάβει εξ' ολοκλήρου το ποσό των ευρώ ή ξένου νομίσματος που αναγράφεται πάνω στο παραστατικό της συναλλαγής του χωρίς επιπλέον κρατήσεις
 • ζ) Για την περίπτωση πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη όπου ο τελευταίος επέλεξε ως τρόπο πληρωμής τη χρέωση κάρτας του μέσω POS, κατά την ακύρωση της συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί και ακύρωση της συναλλαγής μέσω του POS του υποκαταστήματος και ο πελάτης θα λάβει το αντίστοιχο απόκομμα της ακύρωσης. Αναλόγως της τράπεζας και της ημέρας της ακύρωσης (π.χ. αργίες, Σαββατοκύριακο) ενδέχεται το ποσό να εμφανιστεί στο λογαριασμό του πελάτη μετά από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες
 • η) Στην περίπτωση ακύρωσης συναλλαγής πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη, όπου ο πελάτης κατέθεσε το αντίτιμο των ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η άμεση επιστροφή των ευρώ στο λογαριασμό του πελάτη δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ 09:00-17:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η ακύρωση

Ειδικοί Όροι

 • α) Η Εταιρεία εφαρμόζει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ανάλογη με τις εκάστοτε ανάγκες της για αγορά και πώληση ξένων νομισμάτων. Βάσει της εφαρμοζόμενης πολιτικής η Εταιρεία δύναται κατά περιόδους να ορίσει σε ορισμένα ξένα νομίσματα ισοτιμία μόνο πώλησης ή αγοράς. Στη περίπτωση πώλησης συναλλάγματος σε πελάτη, το οποίο δεν αγοράζει η Εταιρεία, δεν δύναται ο πελάτης να απαιτήσει την αγορά της οποιασδήποτε υπολειπόμενης ποσότητας από την Εταιρεία, εφόσον η τελευταία δεν έχει αναρτημένη στο site της ισοτιμία αγοράς του συγκεκριμένου νομίσματος
 • β) Σε συνέχεια του σημείου (α) των Ειδικών Όρων, στη περίπτωση αγοράς συναλλάγματος από πελάτη, το οποίο δεν πουλάει η Εταιρεία, δεν δύναται ο πελάτης να απαιτήσει την πώληση της οποιασδήποτε ποσότητας από την Εταιρεία, εφόσον η τελευταία δεν έχει αναρτημένη στο site της ισοτιμία πώλησης του συγκεκριμένου νομίσματος

Επιλογές Cookies

Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα cookies για να σου παρέχουμε περιεχόμενο ειδικά φτιαγμένο για σένα, καθώς και για σκοπούς ανάλυσης επισκεψιμότητας στην σελίδα μας. Μπορείς να αλλάξεις τις ρυθμίσεις των cookies σου ανά πάσα στιγμή.